Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego - Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze prezentuje dwie wystawy stałe, obie o charakterze plenerowym:

1. Wystawę broni ciężkiej - przy ul. Sudeckiej 83 obok budynku Skansenu (teren byłej  jednostki wojskowej),

2. Wystawę sprzętu radiolokacyjnego - w Łomnicy przy ul. Widokowej 1 (przy drodze z Jeleniej Góry do Karpacza).

Wystawa Sprzętu Radiolokacyjnego w Łomnicy

Dzięki działalności powołanego w 2003 r. Komitetu Rozbudowy Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego oraz współpracy z Jeleniogórskim Stowarzyszeniem Żołnierzy Radiotechników Radar i innymi organizacjami zrzeszającymi byłych żołnierzy Garnizonu Jelenia Góra, w październiku 2005 roku udostępniono zwiedzającym drugą ekspozycję plenerową Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego – Wystawę Sprzętu Radiolokacyjnego, zlokalizowaną na placu obok stacji paliw w Łomnicy k. Jeleniej Góry, przygotowanym i udostępnionym przez firmę SOMBiN – Stanisław Tyrała.

Na ekspozycji zgromadzono sprzęt stanowiący wyposażenie wojsk radiotechnicznych:
wysokościomierz BOŻENA (RW 31),
stacja radiolokacyjna JUSTYNA (Jawor M2),
stacja radiolokacyjna DANIELA (RT 17),
stacja radiolokacyjna MAGDALENA (PRW 17),
stacja rozpoznania systemów radiolokacyjnych LENA (POST-3M),
stacja zakłóceń odzewowych GRAŻYNA (SPO-8), 

Ww. sprzęt był produkowany w Związku Radzieckim i w Polsce w latach 1963-1985.

Sprzęt przejęto do Skansenu z jednostek radiotechnicznych z terenu całej Polski (m.in. z Lidzbarka Warmińskiego, Witkowa, Sandomierza, Wrocławia, Chojnic) dzięki decyzji ówczesnego Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż urządzenia można oglądać nie tylko z zewnątrz ale także można zapoznać się ze szczegółami wyposażenia wewnętrznego
i niegdyś pilnie strzeżoną elektroniką wojskową lat 60., 70. i 80. ubiegłego stulecia.

W niedalekiej przyszłości, aby uatrakcyjnić zwiedzanie, planuje się uruchomienie niektórych podzespołów w celu imitowania pracy bojowej stacji radiolokacyjnych.

Najnowszym nabytkiem prezentowanym na wystawie plenerowej w Łomnicy jest śmigłowiec Mi-2 RL, przekazany w lipcu 2006 r. zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Radka Sikorskiego przez JW 1177 Kraków.