Kalendarium wydarzeń

Śp. ppłk Leon MOZOLEWSKI - pogrzeb

2024-05-26 07:55

21 maja 2024 r. zmarł w wieku 88 lat
ppłk Leon MOZOLEWSKI

Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

Pogrzeb odbył się 25 maja 2024 r.
na NOWYM cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze

płk Zdzisław SZCZEPANOWSKI - pogrzeb

2024-04-18 10:01

13 kwietnia 2024 r. zmarł
płk w st. spocz. Zdzisław SZCZEPANOWSKI

(kolumbarium)_Uroczytości pogrzebowe odbyły się 18 kwietnia 2024 r. 
na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze (kolumbarium)

Cześć Jego pamięci!

ppłk Jerzy TURBIŃSKI - pogrzeb

2024-04-18 09:58

11 kwietnia 2024 r. zmarł w wieku 89 lat
Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

ppłk Jerzy TURBIŃSKI

Przez wiele lat pełnił służbę w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.

Walne Zebranie Członków 2024 r.

2024-03-20 06:47

20 marca 2024 r. odbyło się Podsumowano działalność stowarzyszenia za 2023 r. oraz przyjęto stosowne uchwały dotyczące działalności w roku 2024.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar".

Zebranie JSŻR "Radar" - luty 2024

2024-02-27 12:00

27 lutego 2024 r. odbyło się comiesięczne zebranie członków JSŻR "Radar".

Spotkanie Noworoczne "Radaru" - 2024

2024-01-30 12:00

30 stycznia 2024 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne JSŻR "Radar".

Płk Adam BUKOWSKI - pogrzeb

2023-12-30 10:08

24 grudnia 2023 r. zmarł w wieku 94 lat 

płk Adam BUKOWSKI

Wieloletni, zasłużony oficer Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.
Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Starym Cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.
Cześć Jego pamięci.

Zebranie członków JSŻR "Radar" - grudzień 2023

2023-12-19 12:00

19 grudnia 2023 r. odbyło się zabranie członków JSŻR "Radar".

Konferencja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - 2023 r.

2023-12-07 12:00

7 grudnia 2023 r. odbyła się Konferencja nt. współpracy organizacji wojskowych Jeleniej Góry z organizacjami skupiającymi jeleiogórskich seniorów. 

Spotkanie Wspomnieniowe 2023

2023-11-21 09:44

20 listopada 2023 r. w sali Osiedlowego Domu Kultury
na Zabobrzu w Jeleniej Górze odbyło się coroczne
Spotkanie Wspomnieniowe