Wspomnienia

Wspomnienia - Zdzisław Baran

Nazywam się Zdzisław BARAN.
Jestem pierwszym absolwentem szkoły (promocja 1954).
Przez całe wojskowe życie (33 lata) służyłem w tej szkole, przechodząc różne szczeble kariery wykładowcy i kierownika ośrodka obliczeniowego. Poniżej są moje wspomnienia, to co pozostało w mojej pamięci, co jest częścią historii tej szkoły.

Wspomnienia - Henryk Karwasz

Przedstawiam tutaj wspomnienia Henryka Karwasza, którego znałem w Beniaminowie i z którym korespondowałem poprzez Internet. Namówiłem go do napisania wspomnień. Czekałem na nie ale się nie doczekałem. Przyszły po jego śmierci. Dostarczył jego syn, który z notatek ojca sporządził te wspomnienia. Za wyjątkiem paru poprawek (w oryginale jest, że szkołę kończył w 1955 roku w Jeleniej Górze, podczas gdy promocja była w Beniaminowie) są to jego wspomnienia. Zdzisław Baran.

Wspomnienia - Benedykt Lisowicz

Założona w 1952 r. w Beniaminowie Oficerska Szkoła Radiotechniczna (występująca oficjalnie jako jednostka wojskowa), funkcjonowała przez 3 lata. 5 września 1955 r., nazajutrz po promocji mojego rocznika, została przeniesiona do Jeleniej Góry. Jestem więc jednym z pierwszych absolwentów, pełnego, 3 letniego szkolenia w OSR Beniaminów