Współpraca

Partnerami Stowarzyszenia

są instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz instytucje naukowe, z którymi zawarte zostały stosowne porozumienia o wzajemnej współpracy.

1. Ministerstwo Obrony Narodowej

- porozumienie zawarto w dniu 06.06.2003 r.

Podpisali je:
ze strony MON - wiceminister Maciej Górski
ze strony Stowarzyszenia - z-ca prezesa Jerzy Górski

2. Stowarzyszenie Absolwentów
Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej "Naya-II" z Indonezji

- porozumienie zawarto w dniu 13.05.2004 r.

Podpisali je:
ze strony Stowarzyszenia "Naya II" - prezes Soeijtno
ze strony Stowarzyszenia - z-ca prezesa Janusz Górecki

3. Karkonoskie Towarzystwo Naukowe

- porozumienie zawarto w dniu 14.05.2005 r.

Podpisali je:
ze strony KTN - prezes Tomasz Winnicki
ze strony Stowarzyszenia - prezes Janusz Górecki

4. Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

- porozumienie zawarto w dniu 14.05.2005 r.

Podpisali je:
ze strony TPJ - prezes Ivo Łaborewicz
ze strony Stowarzyszenia - prezes Janusz Górecki

5. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

- porozumienie zawarto w dniu 17.10.2005 r.

Podpisali je:
ze strony MK - dyrektor Stanisław Firszt
ze strony Stowarzyszenia - prezes Janusz Górecki

6. Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego

- porozumienie zawarto w dniu 13.05.2006 r.

Podpisali je:
ze strony IBN - dyrektor Oddziału IBN we Wrocławiu Maciej Musiał
ze strony Stowarzyszenia - prezes Janusz Górecki

7. Wydział Techniczny Kolegium Karkonoskiego - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze

- porozumienie zawarto w dniu 01.12.2008 r.

Podpisali je:
ze strony WT Kolegium Karkonoskiego - dziekan Zbigniew Fjałkowski
ze strony Stowarzyszenia - prezes Janusz Górecki

8. 31 batalion radiotechniczny we Wrocławiu

- porozumienie zawarto w dniu 11.05.2012 r.

Podpisali je:
ze strony 31 brt  - dowódca ppłk Sebastian Kowalczuk
ze strony Stowarzyszenia - prezes Marek Gołębiowski