Śp. ppłk Stanisław Strycharski - pogrzeb

2020-12-03 23:41

28 listopada 2020 r. zmarł nagle w Jeleniej Górze w wieku 89 lat
członek Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar"

ppłk w st.spocz. mgr Stanisław Strycharski.

Zmarły był w latach 1960-1987 wykładowcą przedmiotów humanistycznych
w Oficerskiej oraz Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3 grudnia 2020 r. na NOWYM cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.

W trakcie uroczystości zachowane zostały ograniczenia sanitarne wynikające z panującej pandemii (noszenie maseczek ochronnych oraz zachowanie stosownych odległości pomiędzy uczestnikami).

Cześć Jego pamięci!

 ++++++++

Zmarłego w imieniu znajomych i przyjaciół pożegnał płk Franciszek Michalik.

Szanowni Zebrani !

Zebraliśmy się dzisiaj, tutaj, na nowym cmentarzu w Jeleniej Górze, aby pożegnać i odprowadzić na wieczną wartę zmarłego w minioną sobotę 28 listopada 2020 roku
żołnierza, oficera, naszego kolegę, współpracownika, znajomego, przyjaciela, nauczyciela, sąsiada - szlachetnego, wspaniałego CZŁOWIEKA

ppłka w stanie spoczynku
Stanisława STRYCHARSKIEGO

Stanisław Strycharski urodził się 89 lat temu, 10 czerwca 1931 r. w Chrzanowie na pograniczu Śląska i Małopolski. Dorastał w pobliskim Jaworznie.

• W 1951 roku zdał egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym i został powołany do odbycia służby wojskowej w Szkole Młodszych Specjalistów.
• Po ukończeniu kursów oficerskich został w 1953 roku mianowany na stopień chorążego, a następnie podporucznika.
• W latach 1953 – 1960 pełnił zawodową służbę wojskową w Oficerskiej Szkole Lotniczej Nr 5 w Radomiu.
• Porucznikiem został w 1955 roku, a kapitanem w 1959.
• Od października 1960 roku do zakończenia służby w 1987 roku był wykładowcą przedmiotów humanistycznych w Oficerskiej, a następnie w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.
• W 1967 roku otrzymał awans na stopień majora.
• W 1973 roku ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim i uzyskał tytuł magistra ekonomii.
• W 1974 roku został podpułkownikiem.

Za swe zasługi dla obronności kraju był wielokrotnie wyróżniany w tym medalami:
• „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

W 1972 roku otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi”, a w 1981 „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”.

W 1987 roku, po 36 latach służby wojskowej został przeniesiony do rezerwy.

Pogrążona w smutku Rodzino !

W imieniu byłych żołnierzy i pracowników cywilnych Szkoły: współpracowników, kolegów, wychowanków, uczniów Pułkownika, członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” oraz członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składam najszczersze wyrazy współczucia i żalu po utracie bliskiej osoby.

Żegnaj Przyjacielu !
Żegnaj Pułkowniku !!!
Spoczywaj w pokoju.
Niech pamięć o Tobie będzie wieczna.
Cześć Twojej pamięci !!!