Komunikaty

śp.ppłk Mieczysław ZAMORSKI - pogrzeb

2024-06-05 10:25

5 czerwca 2024 r. zmarł w Pobierowie, w wieku 80 lat

ppłk Mieczysław ZAMORSKI

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej 

Przez wiele lat był wykładowcą w Zakładzie Sprzętu Radiolokacyjnego 
Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 11 czerwca 2024 r. o godz. 10:30

na starym cmentarzu w Jeleniej Górze 

śp. ppłk Leon MOZOLEWSKI - pogrzeb

2024-05-21 10:59

21 maja 2024 r. zmarł w wieku 88 lat
ppłk Leon MOZOLEWSKI

Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 r.
o godz. 10:30 na NOWYM cmentarzu komunalnym
w Jeleniej Górze

Kalendarium

ppłk Jerzy TURBIŃSKI - pogrzeb

2024-04-18 09:58

11 kwietnia 2024 r. zmarł w wieku 89 lat
Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

ppłk Jerzy TURBIŃSKI

Przez wiele lat pełnił służbę w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.

Walne Zebranie Członków 2024 r.

2024-03-20 06:47

20 marca 2024 r. odbyło się Podsumowano działalność stowarzyszenia za 2023 r. oraz przyjęto stosowne uchwały dotyczące działalności w roku 2024.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar".