płk w st.spocz. Zdzisław Malina - 90 lat

2014-04-09

9 kwietnia 2014 r. były Szef Wojsk Radiotechnicznych (pierwszy Szef WRt)

płk w st.spocz. Zdzisław Malina

ukończył 90 lat życia.

Wizytę w tym dniu złożyła mu delegacja złożona z przedstawicieli WRt:

 • ppłk Stanisław CZESZEJKO
 • kmdr por. Tomasz BIEŻUŃSKI
 • kpr. Katarzyna RECZKA

W imieniu Dowódcy Generalnego RSZ gen. broni pil. Lecha MAJEWSKIEGO złożono jubilatowi życzenia oraz wręczono pismo okolicznościowe od Dowódcy Generalnego RSZ z życzeniami i podziękowaniami za wkład w rozwój WRt.

Od Szefa Zarządu WRt gen. bryg. Krzysztofa ŻABICKIEGO oraz wszystkich żołnierzy Wojsk Radiotechnicznych złożono życzenia urodzinowe, przekazano pamiątkowy ryngraf okolicznościowy z życzeniami i podziękowaniami za włożony wysiłek na rzecz służby w WRt.

Wręczono również:

 • książkę „Stacje radiolokacyjne Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych – Informator” z imienną dedykacją od Szefa Zarządu WRt;
 • płytę CD – audio z „Pieśnią Radiotechników”;
 • dedykowany WRt numer miesięcznika „Przegląd Sił Powietrznych” z 2010 roku z nagranym filmem okolicznościowym nt. WRt z okazji 60-lecia WRt SP;
 • płytę CD z wersją elektroniczną książki „WRt – zarys historii. 60-lat”, którą z dedykacją imienną płk. MALINA otrzymał wcześniej.


płk Zdzisław Malina

szef Wojsk Radiotechnicznych w latach 1962–1968

 • Urodził się w 9 kwietnia 1924 r.
 • W lipcu 1945 r. wstąpił do Wojska Polskiego.
 • Skierowany do Oficerskiej Szkoły Łączności.
 • Po jej ukończeniu w 1947 r. technik radiostacji doświadczalnej w Centralnej Składnicy i  Warsztatach Łączności.
 • W latach 1948–1949 w Wojskowym Instytucie Techniki – stażysta Ośrodka Badań Radiowych.
 • Następnie przez pół roku w Sztabie Generalnym WP w III Oddziale jako pomocnik kierownika sekcji.
 • W grudniu 1949 r. skierowany do Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej Dowództwa OPL na stanowisko pomocnika szefa Wydziału Obrony Przeciwlotniczej.
 • W latach 1950–1951 pomocnik szefa Wydziału Obserwacyjno-Meldunkowego ds. łączności radiowej.

Uznawany za pioniera Wojsk Radiotechnicznych.

 • Prawie dwa lata, do maja 1953 r. był pomocnikiem szefa Oddziału Obserwacyjno-Meldunkowego, a następnie do marca 1954 r. dowódcą Głównego Posterunku Obserwacyjno-Meldunkowego w Dowództwie Wojsk OPL OK.
 • W latach 1954–1955 szef Oddziału Służby Obserwacyjno-Meldunkowej.W połączonych wojskach (WLiOPL OK) szef Oddziału Służby Obserwacyjno-Meldunkowej i Środków Radiotechnicznych, a następnie szef Oddziału Służby Radiotechnicznej (do 1959 r.).
 • Po ponownym oddzieleniu Wojsk Lotniczych, w Dowództwie Wojsk OPL – zastępca dowódcy Wojsk OPL OK i jednocześnie szef Inspektoratu Wojsk Radiotechnicznych, następnie szef sztabu Wojsk OPL OK.
 • W 1962 r. ukończył studia w Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR i został pierwszym szefem Wojsk Radiotechnicznych w Dowództwie nowo utworzonych Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
 • W 1969 r. przeniesiony do pracy w sekretariacie Komitetu Obrony Państwa.
 • Odszedł do rezerwy ze stanowiska zastępcy szefa KOK w listopadzie 1985 r.
 • Na etacie generała brygady był od roku 1955.

Mieszka w Warszawie.