Opłatek 2004

2004-12-18

W sobotę, 18 grudnia 2004 r. odbyło się drugie spotkanie opłatkowe w czasie którego kol. Jerzy Górski opowiedział o swej podróży do Ziemi Świętej i do Grobu Pańskiego.