Biuletyn nr 2 - 2004 r.

2004-05-14

Wydany został kolejny numer Biuletynu, a w nim ciekawe artykuły wspomnieniowe m.in. płk. prof. Wacława Kazimierskiego, ppłk. Zbigniewa Nitki i ppłk. Władysława Górawskiego. Największy wkład pracy w wydanie Biuletynu wniósł kolega Jan Ginowicz.