Święto Stowarzyszenia - 2004

2004-05-14

14 maja 2004 r.

Odbyło się pierwsze Święto Stowarzyszenia połączone z uroczystym zakończeniem działalności Centrum Szkolenia Radioelektronicznego i wyprowadzeniem sztandaru.

Likwidacja szkolnictwa wojskowego w Jeleniej Górze zbiegła się z 50 rocznicą pierwszej promocji Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. W czasie uroczystości odsłonięte zostały na arkadach bramy koszar dwie pamiątkowe tablice:
- pierwsza upamiętniająca szkoły radiotechniczne i ich komendantów;
- druga upamiętniająca pobyt w tych koszarach, od 1945 r., żołnierzy Wojska Polskiego.

W tym dniu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy naszym Stowarzyszeniem a Stowarzyszeniem NAYA-II z dalekiej Indonezji.

Po części oficjalnej odbyła się radarowa biesiada przy grochówce i muzyce.

Druga część uroczystości miała miejsce w Skansenie Uzbrojenia przy ul. Sudeckiej. Tu odsłonięta została kolejna pamiątkowa tablica, wmurowany został akt erekcyjny pod rozbudowę skansenu oraz otwarte zostały dwie wystawy. 


Zorganizowanie z takim rozmachem Pierwszego Święta Stowarzyszenia to zasługa całego Zarządu oraz generała Bronisława Peikerta i dyrektora Muzeum Karkonoskiego Stanisława Firszta.