Zjazd Pierwszych Absolwentów Szkoły Chorążych - 2004

2004-05-15

13-15 maja 2004 r.

W Karpaczu odbył się IV Zjazd Pierwszych Absolwentów Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych.

Uczestnicy Zjazdu wzięli udział w uroczystości zakończenia działalności Centrum Szkolenia Radioelektronicznego oraz w wycieczce do Pragi.

Zjazd zorganizował ppłk rez. Janusz Górecki.