Pierwszy komendant OSR-płk inż Siergiej Gendrykow
Pierwszy komendant Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej od 27.12.1952 r. do 7.7.1954 r. Przeprowadził szkołę przez trudny okres tworzenia bazy szkoleniowej i zapewnienia słuchaczom podstawowych warunków do pracy, nauki i odpoczynku.