Jesień 1974
Od lewej : pchor. Marek Piekarczyk; Kazimierz Ostanek; Andrzej Szczylik; Włodzimierz Stochmal; Piotr Pryk; Jan Lal