Jesień 1974
Od lewej : pchor. Andrzej Szymański; Wiesław Wójciakowski; Marek Piekarczyk