Przysięga 29.11.1974 r.
Przysięga 29.11.1974 r. Od prawej : pchor. Piotr Pryk; Jan Lal; Marek Piekarczyk - pozostałych nie pamiętam przepraszam.