Warszawa 1976r
Zdjęcie nadesłane przez Andrzeja KALCZUKA.

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Marek Piekarczyk
W pierwszej czwórce : Tadeusz Kaźmierowicz, Stanisław Cichocki, Tadeusz Łepkowski; w drugiej : Krzysztof Jóźwik, Andrzej Kalczuk, Tadeusz Tabaczniuk, Marek Piekarczyk; z tyłu Piotr Pryk i w głębi Jerzy Strzemiecki.