Odznaka pamiątkowa 12 Dywizjonu Trałowców Bazowych
Nadawana uchwałą Zebrania Oficerów, ta z 1995.