Odznaka absolwenta Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej
Ta z roku 1959