Medal Za długoletnie pożycie małżeńskie - RP
Medal który przypadł w udziale i wielu wojakom, po 50 latach małżeństwa.. Tyle przeżyć się za nim kryje..