Okręty rozpoznania radioelektronicznego typu Nawigator (proj. 863)
Okręty typu Nawigator są przeznaczone do prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego w obszarze działań polskiej Marynarki Wojennej. Są to jednostki o nieograniczonej dzielności morskiej i długiej autonomiczności. Mogą operować praktycznie na wszystkich akwenach świata.

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Okręty projektu 863 służą do prowadzenia służby dozorowej i rozpoznawczej. Prowadzą rozpoznanie radioelektroniczne głównie w zakresie fal radiowych (przechwytywanie korenspondencji radiowej oraz lokalizacji jej źródeł) i radarowych (lokalizacja urządzeń radiolokacyjnych, ich analiza oraz indentyfikacja nosiciela i jego pozycji. W latach 80- tych okręty poddano przebudowie.


KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Charakterystycznym elementem sylwetki okrętów jest osłona stacji rozpoznawczej na pokładzie namiarowym. Na ORP "Nawigator" (262) ma ona kształt walca, a na ORP "Hydrograf" (263) kształt czaszy. Drugim bardzo charakterystycznym elementem wyposażenia obu okrętów są liczne anteny, prętowe, koszowe oraz przewodowe. Oba okręty są najbardziej "obfotografowanymi" okrętami PMW. W czasach UW często wpływały w rejon ćwiczeń jednostek NATO.


KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Obecnie pełnią one dozory również w północno-wschodniej części Bałtyku.