Nadajnik sonaru Tamir 11
Z lewej generator główny (f-25, 26, 27, 28 lu 29 kHz o mocy 2,5 kW), z prawej dodatkowy o f-30 kHz i mocy 0,2 kW). Generator formował impulsy o ti -10 msek (poszukiwanie min), 25 msek (poszukiwanie OP), lub 80 msek (utrzymanie kontaktu z OP). Niżej zasilacz. Stosowano różne częstotliwo¶ci, aby unikn±ć wzajemnego zakłócania przy poszukiwaniu OP grup± okrętów.