Blok pomiarowy sonaru Tamir 11
Widoczne manipulatory: zasilania, rodzaju pracy: kalibracja, echonamierzanie lub szumonamierzanie, zakresu 10 lub 20 kabli, impulsu: 10-25-80 msek, łączności z GSD, sterowania anteną, szerokości wiązki 30/50 stopni, regulacji wskaźnika t. A, oraz wzmacniaczy. Z lewej kanał główny, z prawej dodatkowy. Najniżej pokrętło ręcznego obracania wibratora z przekładnią: szybko/wolno. Przeszukiwanie ręczne, i półautomatyczne +/-180 stopni, w tym i sektorowe.

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Jerzy Antonowicz
Lampa oscylograficzna miała odchylanie elektrostatyczne, dlatego z powodu rozmiaru - zamontowana była pionowo, a operator (hydroakustyk) zobrazowanie wskaźnika t. A widział za pośrednictwem lustra, na zakresie 10 lub 20 kabli. Obserwacja wizualna, słuchowa i zapis na rekorderze, który określał też dane do ataku na OP. Przy szumonamierzaniu - tylko słuchowa, naturalnie. Nastawnik sprzężony z żyrokompasem, ze wskazaniami wg kursu okrętu, lub wg północy.