Pomnik w Lasku Strzeleckim (Jägerwäldchen)
Jeden z pomników przy jeżowskiej strzelnicy w czasach świetności. Upamiętniał on poległych żołnierzy 5-go Batalionu von Neumanna w wojnie francusko-pruskiej (1870-1871) Dzisiaj można oglądać pozostałości po nim i innych pomnikach stojących kiedyś w tym lesie.