Radiolokacja na ORP Warszawa
Postawione, przed ORP WARSZAWA zadania, niszczyciel rakietowy mógł wykonać poprzez ciągły dozór radiolokacyjny przestrzeni powietrznej i sytuacji nawodnej. Rzeczywiste zobrazowanie sytuacji wokół okrętu zapewniały dwa radzieckie radary obserwacji okrężnej. Dalekie wykrycie celów powietrznych zabezpieczała stacja radiolokacyjna MR-500 KILWER. Zasięg wykrycia tej stacji wynosił do 300 kilometrów.

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Drugim radarem dozoru była stacja radiolokacyjna MR-310 ANGARA służąca do wykrywania celów powietrznych oraz nawodnych z maksymalnym zasięgiem wykrycia celów do 150 kilometrów. Po wykryciu i określeniu pozycji wykrytego obiektu, przez którąkolwiek stację radiolokacyjną obserwacji okrężnej, informacje o celu przekazywane były automatycznie na wskaźniki aparatury zbierania oraz przetwarzania informacji PLANSZET-61 i na wskaźniki centralnego systemu kierowania wskazaniem celu dla środków walki PULT-61M.


KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Drugim radarem dozoru była stacja radiolokacyjna MR-310 ANGARA służąca do wykrywania celów powietrznych oraz nawodnych z maksymalnym zasięgiem wykrycia celów do 150 kilometrów.


KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Po wykryciu i określeniu pozycji wykrytego obiektu, przez którąkolwiek stację radiolokacyjną obserwacji okrężnej, informacje o celu przekazywane były automatycznie na wskaźniki aparatury zbierania oraz przetwarzania informacji PLANSZET-61 i na wskaźniki centralnego systemu kierowania wskazaniem celu dla środków walki PULT-61M.


KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Aparatura PLANSZET-61 zbierała informacje o sytuacji powietrznej i nawodnej w rejonie działania okrętu oraz informowała obsługę o aktualnym stanie gotowości i położeniu systemów radiolokacyjnych i uzbrojenia okrętowego.


KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
. Centralny system kierowania wskazaniem celu dla środków walki PULT-61M odpowiadał za zabezpieczenie zestawów rakietowych i artyleryjskich na okręcie poprzez przyjęcie sygnału o celu od radarów obserwacji okrężnej, obróbki tegoż sygnału i przesłanie wskazań celu na systemy uzbrojenia rakietowego KORALL-NK i JATAGAN-P oraz artyleryjskiego MR-105 i MR-123.


KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
System PULT-61M współdziałał z radiolokacyjnym systemem identyfikacji przynależności obiektów powietrznych i nawodnych "swój - obcy". System składał się z dwóch współpracujących urządzeń aktywnych: urządzenia zapytującego NIKIEL-K i urządzenia odzewowego CHROM-K.