¶p. płk w st.spocz. dr inż. Stanisław Pagacz
¶p. płk w st.spocz. dr inż. Stanisław Pagacz 24 listopada 2014 r. zmarł w Warszawie, były Zastępca Komendanta ds. Technicznych Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, płk w st.spocz. dr inż. Stanisław Pagacz. Cze¶ć Jego pamięci !

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Pogrzeb ¶p. płk. dr. inż. Stanisława Pagacza odbędzie się w ¶rodę 3 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 w Warszawie na Cmentarzu Wojskowym na Pow±zkach. W tym samym dniu o godz. 13.30 w Katedrze Polowej WP odprawiona zostanie Msza ¦więta w intencji zmarłego. Żona prosi, aby nie przynosić kwiatów, a zamiast kwiatów chętni tę kwotę mog± wpłacić na rzecz hospicjum dla dzieci chorych na raka. Żona po pogrzebie zaprasza wszystkich wojskowych na obiad.


KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Stanisław Pagacz, po ukończeniu Wojskowej Akademi Technicznej, w stopniu porucznika, został wyznaczony z dniem 14.09.1956 roku, na stanowisko na wykładowcy Cyklu Sprzętu Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej OPL Obszaru Kraju. W 1967 roku, po powrocie z kontraktu w Indonezji, w stopniu majora, zostaje kierownikiem Cyklu Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia. Kolejnym jego stanowiskiem to Zastępca Komendanta WOSR do spraw technicznych. 23.12.1980 roku otrzymuje stopień naukowy doktora.