Krzysztof Papierkowski 1944 - 2013
Kmdr por. rezerwy dr nauk technicznych Krzysztof Papierkowski zmarł 5 stycznia 2013 r. Wykładowca w WOSR w latach 70 tych XX w. Cześć Jego Pamięci !