ppłk Zbigniew Deręgowski
ppłk Z. Deręgowski, w swojej sali wykładowej w WOSR. Rok 2001.

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Tadeusz Dul
Lata: 1969 - 1973; - Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna w Jeleniej Górze.