RSP-10MN-1 w całej okazałości

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Jacek Hałkowski
Kto nie pamięta wykładów i tych schematów z ppłk Kensem?!