System TACAN

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Jacek Hałkowski
System TACAN (TACtical Air Navigation) jest, podobnie jak VOR/DME, systemem odległościowo - kątowym. Został skonstruowany w USA do zastosowań wojskowych. Po przyjęciu do użytku przez kraje NATO rozpowszechnił się także w lotnictwie cywilnym ze względu na wysoką dokładność i dużą liczbę zainstalowanych radiolatarni, także przewoźnych, instalowanych doraźnie w razie potrzeby.