Miejsce katastrofy samolotu CASA w 2008r.

KOMENTARZE DO ZDJĘCIA :
Jacek Hałkowski
Zginęli w niej dwaj absolwenci WOSR: płk Książek oraz ppłk Firlinger.