kmdr.ppor. Henryk Haładuda.
Kmdr ppor. Henryk Haładuda ukończył Oficersk± Szkołę Radiotechniczn± w 1968 r. Po promocji skierowany został - na własn± pro¶bę - do Marynarki Wojennej, a ¶ci¶lej do zespołu okrętów desantowych - 2 BOD, gdzie został specjalist± radiolokacji - 2 dOD. Był też dowódc± dz.o V na ORP Warszawa.