Pchor. Józef Basta
1953 na II roku Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Beniaminowie. W czasie wolnym, poza sportem, kultywował malarstwo, podobnie jak pchor. Blumenkranc, który był bardziej zaawansowany. Spotkali się w 1958 we Wrocławiu, i tam zapowiadał chęć wyjazdu do Izraela, gdzie potem zajmował eksponowane stanowisko. Zdjęcie udostępnił kmdr por. w st.sp. Józef Basta