Ppor. mar. Józef Basta
Na pokładzie ORP Burza ze składem służby - w czasie pełnienia obowiązków oficera dyżurnego okrętu, przy armacie 100 mm. Widoczna antena radaru - Lin. Na przełomie 1955/56 zostaje dowódcą działu okrętowego Obserwacji i Łączności. Zdjęcie udostępnił kmdr por. w st.sp. Józef Basta