Konferncja KMW z udziałem Komendanta WOSR gen. bryg. Juliana Paździora /rok 1973/