Obchody XXX lecia LWP w 1 plm "Warszawa" / swoistej wizytówce polskiego lotnictwa/.