Gen. bryg. dr. inz Bronisław Peikert
20.12.1991r.do 2004r. Jego kadencja przypadła na okres generalnej przebudowy polskich Sił Zbrojnych w tym również szkolnictwa wojskowego. W 1994 roku przystąpił do organizowania, zgodnie z decyzją przełożonych, Centrum Szkolenia Radioelektronicznego. Po decyzji rozwiązania szkoły w Jeleniej Górze jego troską było znalezienie gospodarzy, zapewniających dalszą działalność całej infrastruktury dla dobra regionu.