W DRODZE DO BAZY
Na każdej drodze można było spotkać różne "przeszkody" pierwszeństwo miały maszeruj±ce drog± bawoły.