SUABAJA
Przedmieście miasta Lembang MES AURI.Hotel dla wyższych oficerów AURI.W naszym znaczeniu "ośrodek kondycyjny"typu Gronik,Augustów itp.Tutaj miałem prawo spędzać sobotnio-niedzielny czas wolny./jak był/.