PANORAMA NA MIASTO SEMERANG
Semerang jako nieliczne miasto posiadało dla wszystkich mieszkańców pełna kanalizację i wodociągi we wszystkich domach. Na zdjęciu po lewej ja po prawej Komendant pensjonatu AURI kpt.SARA.