WSROD TUBYLCOW
W każdym kraju obcy w ich miejscu wzbudza zainteresowanie.Pojawienie się"białego" w małej wiosce wzbudza ciekawość szczególne wśród dzieci.