Beniaminowo 1954
Na zajęciach z Terenoznawstwa.Po prawej wykładowca tego przedmiotu.Nazwiska nie pamiętam.Zdjęcie edytuję dzięki mjr.rez.Hryniuk.