szczecinek 1953
zdjęcie wykonane do dyplomu ukończenia Technikum Hodowlanego